Register
images/Slideshow/frontpage/Slideshow_frontpage__slide_25_1200x630.jpg

Ta Kontroll, Skapa Frihet - ÄG DITT LIV !

Allt för många människor upplever att de befinner sig i ett ekorrhjul, att de inte har kontrollen över vad som händer i deras liv.  De har drömmar och önskningar som aldrig har möjlighet att uppfylla, då de upplever att de inte har kunskapen, pengarna, möjligheterna eller resurserna att förverkliga dem.

Här får du tillgång till kunskap, information, verktyg och system som hjälper dig att förverkliga dina drömmar i livet.  Med det som vi erbjuder här får du möjligheten att ta kontroll över ditt liv, att skapa den frihet du önskar och längtar efter, och att verkligen själv äga ditt liv!


 
Fri i pengar 

Fri i pengar


Hur du kan bli ekonomiskt fri, genom att förändra dina tankar och vanor om pengar
 
Selector 600x400 78 

Fri i tid


Hur du kan skapa fri tid till det som är viktigt för dig
 
Fri i hälsa 

Fri i hälsa


Hur du kan skapa en mycket god hälsa och hög livskvalitet
 
Fri i hälsa 

Fri att njuta av livet


Hur du kan njuta av livet genom att resa och uppleva
 

Selector CoreValues 1.0

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden dikterar hela arbetet på Wesley Enterprises Group. Det är tydliga direktiv på hur vi ska arbeta, bemöta och möta andra människor. De utgör våra mest heliga vägledning.

 


1. Kvalitet, säkerhet, relation och tillfredsställelse

Vårt uppdrag är att ge kunderna kvalitet och trygghet - både i relation, utförande och slutresultat. Vi åstadkommer detta genom att ha kunskap, kompetens, kreativitet och samarbete för att säkerställa vad som ligger i kundens bästa intresse. Vi strävar efter att införliva glädje, mening och tillfredsställelse i detta tillvägagångssätt.
Vi är alla en ambassadör för vårt varumärke.


2. Ett och samma team

Vi strävar efter och vårdar partnerskap, samarbete och gemenskap.
Oavsett roll, titel, erfarenhet eller kompetens är vi ett team med ett och samma verksamhetsmål. Vi ska sträva efter att vara lyhörda inför åsikter, kritik, idéer och förslag på hur vi kan utvecklas och bli bättresamt förverkliga företagets mission.


3. Integritet, ansvar och överträffade förväntningar

Var sann, ärlig och uppriktig. Var kongruent i tanke, ord och handling. Vi agerar med integritet, sanning och respekt. Var och en tar ansvar för sina egna handlingar och gemensamt agerande. Vi håller löften och åtaganden. Vi strävar efter att skapa ett rykte som överträffar förväntningar. Vi skapar förtroende och trygghet genom att bara acceptera uppdrag som vi har kompetens för och genomför uppdraget med ett helhetsansvar.


4. Var excellenta i leverans & bemötande

Vi har en orubblig fokusering på, att med kunskap, erferenhet och kompetens, vara excellenta i allt vi gör och leverera högsta möjliga kvalitet. Agera snabbt och effektivt, utan dröjsmål.


5. Fokusering på lösningar

Alla problem och motgångar har en eller flera lösningar. Problem och motgångar är endast utmaningar på vägen till framgång. Vi är kreativa och flexibla i att söka lösningar och söker hjälp och stöd när det behövs.


6. Omsorg & bidrag

Vi främjar fred, omsorg och gemenskap. Vi bryr oss om våra medmänniskor och strävar efter att betjäna, ge och göra skillnad. Var human och medkännande. Ge uppmuntran och beröm. Vi strävar efter att, om möjligt, ge mer än vad som kan förväntas.


7. Utveckling till full potential

Vi strävar efter att ständigt bli bättre genom kontinuerlig tillväxt och lärande, för att på så vis kunna ge mer till andra. Bekräfta andras kunskap, kompetens och storhet. Sträva efter att stötta varandra genom uppriktig uppskattning och erkännande av varandras gåvor och handlingar. Uppskatta och lär av varje individs unika egenskaper. Vår kultur är fri från åtskillnad.


8. Välkomna kreativitet och innovation

Ta vara på möjligheter som ges. Sträva efter att finna nya möjligheter till affärer och utveckling, samt bidra till verksamhetens mission. Förvänta dig och välkomna positiva förändringar.


9. Öppen och tydlig kommunikation

Sträva alltid efter öppen och tydlig kommunikation som inte kan missförstås. Sätt dig in i mottagarens / kundens perspektiv. Beakta mottagarens möjliga tolkning. Slå vakt om mottagarens person och integritet. Detta främjar förståelse, nya möjligheter, problemlösning och positivitet.


10. Säkerställ hållbarhet i allt vi gör

Fatta beslut med hållbarhet i åtanke; relationer, affärsmetoder, energi, hälsa, välmående. Allt det vi säger, gör och tänker har konsekvenser i tid och rum, för oss och andra. Sträva efter att kunna bidra mer, med mindre möda och anstränging. Se till att det vi levererar är bestående.

If you feel the content could contribute to others, please share it with them...
Please leave a comment on what you think of the page, it's content or what you would like to read more about.

Bli en mästare genom personlig utveckling. Börja här!

Påbörja din resa mot att bli en mästare genom att läsa artiklarna nedan.
 
Blog Image 1280x768 001 

Du är värdefull


Du är värdefull! Du är speciell! Ja, du är faktiskt unik!! Världen hade faktiskt inte klarat sig utan dig!
 
Blog Image 1280x768 002 

Du är unik


Du är unik!  Det finns ingen annan som du, det har aldrig funnits och kommer aldrig finnas någon annan som du.
 
Blog Image 1280x768 003 

Du har alla resurser


Du har alla resurser du behöver för att bli vad du vill eller att skapa vad du vill i ditt liv.
 
Ditt liv - ditt val 

Ditt liv - Ditt val


Allt du gör är ett val.  Varje sak du tänker på, varje sak du gör, är ett val där din hjärna svarat på en fråga